Marka Tetis Kontakt Uwagi eksploatacyjne Galanteria biurowa Artykuły piśmiennicze Artykuły biurowe Katalog Tetis Premie Promocje Nowości

INFORMACJE NT. GWARANCJI

Dbając o dobrą opinię Państwa, zarówno o naszej firmie, jak i sprzedawanych przez nią towarach informujemy, że udzielamy nw. gwarancji na produkty „Tetis”:

Okres gwarancji liczy się od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Wszystkie roszczenia gwarancyjne wygasają wraz z upływem określonych powyżej terminów.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży oraz braki w wyposażeniu artykułów w podstawowe elementy składowe, jak również ich uszkodzenie w trakcie transportu.

Przy odbiorze towaru, kupujący obowiązany jest sprawdzić stan opakowania oraz stan techniczny towaru, a w przypadku zastrzeżeń niezwłocznie zgłosić reklamację.

Gwarancją nie są objęte:

ich przeznaczeniem, właściwościami, bądż załączoną instrukcją,

Podstawą do złożenia reklamacji w ramach niniejszej gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mieć będą właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową.

Copyright © 2010 by Done
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.